தொடக்கப் பள்ளிகளில்

தொடக்கப் பள்ளிகளில்
குறிப்பாக ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலுக்கு இடையூறாக ஏ.பி.எல்,எஸ்.ஏ.எல்.எம்,சி.சி.இ உள்ளதாகவும்,சுதந்திரமான கற்றல் கற்பித்தலுக்கு இவை எவ்வாறு இடையூறாக உள்ளது என்பதினையும்,பதிவேடுகளும், நலதிட்ட பணிகளும் ஆசிரிய ,மாணவர்களின் நேரங்களை விழுங்கி மனதிருப்தி இன்றி ஆசிரியர்கள் கருதுவதைப் பற்றி கீழ்காணும் தலைப்பில் பத்திரிகைகளில்வெளியிட கட்டுரைகளை அனுப்பவும்:

”தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியரின் ஒரு நாள்”
Asiriyar Kural
asiriyarkural@gmail.com
Erajayabalan
erajayabalan@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s